logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

15. juni 2018

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 15.-17.juni 2018. Treffet er ment som et møtested mellom barnebarn og besteforeldre. Målet er først og fremst å være sammen, der sørsamisk språk, kunnskapsformidling  og samisk trosopplæring står i sentrum.

Denne helga skal gå i besteforeldres tempo. Det vil si at det fins rom for improvisasjon og god tid til prat og lek! Tanken er at besteforeldre kommer sammen med sine barnebarn og har selv ansvaret for sine barnebarn under hele helga.

Saemien Åålmege ordner med utstyret som trengs. Saemien Åålmege kommer til å ha alle sine fire ansatte med; vikar trosopplæring, Meerke Krihke Leine Bientie, daglig leder Monica Kappfjell, diakon Bertil Jönsson og prest Einar Bondevik. Charlotta Kappfjell fra Hattfjelldal forvaltningskommune deltar som ressurs. «Voengelen Diedte» er en av våre samarbeidspartnere lokalt.

 

Det vil bli sosialt samvær med festmiddag lørdag kveld sammen med deltagere i Sjelties seminarer på Majavatn denne helga. Programmet der er under utarbeiding. Det vil blant annet vil bli markering av Dunderlandsulykka. Lørdag ettermiddag/kveld er det mulig å delta på festmiddag på Majavatn samfunnshus. Helga avsluttes med felles feiring av gudstjeneste søndag.

Kost, opphold og aktivitetene er gratis for alle. Deltagerne må selv betale for festmiddagen lørdag kveld.

 

Påmelding gjelder «først-til-mølla-prinsippet» Vi har reservert 5 dobbeltrom ved Nams-Inn, for dere som trenger overnatting. Ved påmelding ønsker vi i å vite dette om hver enkelt deltager:

Navn, alder, mobilnummer og epost (og eventuelle allergier),

Gi oss beskjed dersom dere har behov for spesiell tilrettelegging.

Send epost eller sms/ring Meerke innen 1.juni for påmelding:

Mobil: 41288227 Epost: mb789@kirken.no

 

Spre gjerne til andre interesserte! Buerie båeteme

 

Program, foregår ved Majavatn kapell

Fredag 15.6

 

 • Kl 18.00 serveres en enkel varm rett til kveldsmat
 • Kort samling
 • Bli kjent

Lørdag 16.6

 • Oppstart kl 11.00 med felles samling i låevtege
 • aktiviteter ute
 • Vi lager felles lunch sammen
  • Ø Sang- og fortellerstund «Mijjen gærhkoegærja»
  • Ø Sløydaktiviteter
  • Ø Leker, sanger og salmer fra «før i tiden»
  • Middag på samfunnshuset

Søndag 19.6:

 • Gudstjeneste i kapellet kl 12.00: Minnegudstjeneste for Dunderlandsulykka
 • Avslutning med kirkekaffe, sosialt samvær

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Gudstjeneste i Gløshaug kirke

Kom på gudstjeneste 1 juli 2018 klokken 12:00 i Gløshaug kirke

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Seniortreff i Røyrvik

I 2016 foregikk seniortreff i Røyrvik i strålende vær.

Tema i år var kulturminner.

Den første dagen var vi i og rundt Røyrvik kirke. Den andre dagen var vi rundt og såg på kulturminner rundt i kommunen. Den siste dagen kom Charlotta Kappfjell og fortalte om sitt prosjekt om samiske salmer og sanger.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS