logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Daerpies Dierie

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Daerpies Dierie

Sørsamisk kirkeblad / Sydsamisk kyrkoblad

Adresse: Sørlandsveien 54, N-8624 Mo i Rana, Norge
Tlf.: (+47) 47453902

Redaktør og ansvarlig utgiver: Einar Bondevik

Svensk bitredande redaktør:
Adresse: 
Tlf.:
E-post:

Daerpies Dierie kommer ut fire ganger i året: til Maria budskapsdag, midtsommer, Mikkelsmesse og jul.
Utgivelse av Daerpies Dierie 2019: 21. mars, 20. juni, 26. september, 12. desember.

Stoff til Daerpies Dierie kan sendes  dd@samiskmenighet.no fire uker før trykking.


Daerpies Dierie har støtte fra Härnösand stift, Nidaros bispedømmeråd,
Sametinget i Norge og Svenska kyrkan.

Abonnement for 2018 er SEK kr. 190,-. De som ønsker å bli abonnenter kan sende melding til: dd@samiskmenighet.no. Medlemmer i Saemien Åålmege mottar bladet kostnadsfritt (1 blad pr. husstand). 
Seneste nummer av Daerpies Dierie i pdf.-format finner du her til høyre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerpies Dierie

nr. 1 2019
nr. 4 2018
nr. 3 2018
nr. 2 2018
nr. 1 2018
nr. 4 2017
nr. 3 2017
nr. 2 2017
nr. 1 2017
nr. 4 2016
nr. 3 2016
nr. 2 2016
nr. 1 2016

nr. 4 2015
nr. 3 2015

nr. 2 2015

nr. 1 2015

nr. 4 2014
nr. 3 2014
nr. 2 2014
nr. 1 2014

nr. 4 2013
nr. 3 2013
nr. 2 2013
nr. 1 2013 

 
 
 
 
 

 

Kompletterende artikkel til Vindkraft, reindrift og valg, nr. 3/2015, er tilgjengelig under Hovedside->Nyheter.

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlyst!! Invitasjon til ungdomssamling i Røyrvik!

Arrangement avlyst denne gang på grunn av få påmeldte.

Saemien Åålmege og Gïeleaernie, Raarvihken tjïelte, inviterer sørsamisk ungdom mellom 14-30 år til ungdomssamling i Røyrvik fredag den 5. April-søndag 7.april 2019.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Gudstjeneste i Gløshaug kirke

Kom på gudstjeneste 1 juli 2018 klokken 12:00 i Gløshaug kirke

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS