logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Daerpies Dierie

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Daerpies Dierie

Sørsamisk kirkeblad / Sydsamisk kyrkoblad

Adresse: Sørlandsveien 54, N-8624 Mo i Rana, Norge

Tlf.: (+47) 47453902

Redaktør og ansvarlig utgiver: Einar Bondevik


Svensk bitredande redaktør: ViviAnn Labba Klemensson
Adresse: Kaxhön 134, 830 51 Offerdal, Sverige
Tlf.: 0046 70-545 75 92
E-post: mailto:viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se

 

Daerpies Dierie kommer ut fire ganger i året: til Maria budskapsdag, midtsommer, Mikkelsmesse og jul.
Trykking av Daerpies Dierie 2017: 20. mars, 2. juni, 18. september, 11. desember 

Stoff til Daerpies Dierie kan sendes  dd@samiskmenighet.no fire uker før trykking.


Daerpies Dierie har støtte fra Härnösand stift, Nidaros bispedømmeråd,
Sametinget i Norge og Svenska kyrkan.

Abonnement for 2018 er SEK kr. 190,-. De som ønsker å bli abonnenter kan sende melding til: dd@samiskmenighet.no. Medlemmer i Saemien Åålmege mottar bladet kostnadsfritt (1 blad pr. husstand). 
Seneste nummer av Daerpies Dierie i pdf.-format finner du her til høyre.

Se også www.daerpiesdierie.se.

 

 

 

 

 

 

 

Daerpies Dierie

nr. 3 2017
nr. 2 2017
nr. 1 2017
nr. 4 2016
nr. 3 2016
nr. 2 2016
nr. 1 2016

nr. 4 2015
nr. 3 2015

nr. 2 2015

nr. 1 2015

nr. 4 2014
nr. 3 2014
nr. 2 2014
nr. 1 2014

nr. 4 2013
nr. 3 2013
nr. 2 2013
nr. 1 2013 

 
 
 
 
 

 

Kompletterende artikkel til Vindkraft, reindrift og valg, nr. 3/2015, er tilgjengelig under Hovedside->Nyheter.

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Seniortreff i Røyrvik

I 2016 foregikk seniortreff i Røyrvik i strålende vær.

Tema i år var kulturminner.

Den første dagen var vi i og rundt Røyrvik kirke. Den andre dagen var vi rundt og såg på kulturminner rundt i kommunen. Den siste dagen kom Charlotta Kappfjell og fortalte om sitt prosjekt om samiske salmer og sanger.

Gjenutgivelse av Maarhkosen vaentjele

På visitasen vil vi også presentere gjenutgivelsen av «Maarhkosen vaentjele» - Markusevangeliet. Det var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk og innlest av Anna Jacobsen (1924-2004). Mange vil nok glede seg over gjenhøret med hennes stemme. Den ble utgitt på kassett i 1993 men er nå gjort tilgjengelig i CD-format.

Arbeidet med bibeloversettelsen ble gjort av prest Bierna Bientie og Anna Jacobsen, og ble belønnet med «Bibelprisen» i 1997.   Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».

Konferanse "Forsoningsprosesser og urfolk - Sannhet, helbredelse og transformasjon" i Trondheim 20.-21. juni 2016.

Urfolk over hele verden kjemper for anerkjennelse, overlevelse og rett til å eksistere som egne, selvbestemte folk. Kolonihistoriens virkninger i nåtid på både urfolk og majoritetsamfunn inngår i dette bildet. Dette gjør forsoning til et svært aktuelt tema.

Arbeider med rettsak om Fosen-utbygginga

Åarjel Fovsen Njaarke har ikke gitt opp å stoppe bygginga av vindparkene på Fosen.

Saka om utbygginga på Fosen kan ha stor betydning for andre byggeplaner. Det arbeides nå med rettslig prøving av utbyggingsvedtakene. Til det trengs det støtte.

Les mer ...

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS