logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Skrevet den 29.05.20

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Onsdag 3. juni har vi gleden av å åpne Samisk kirkelivswebinar 2020 som kommer i stedet for den årlige kirkelivskonferansen.  Lenken blir tilgjengelig på denne siden kl 10. Innholdet blir liggende ute ett år.

Kirkelivskonferansen pleier i hovedsak å være for medarbeidere innenfor samisk kirkeliv - frivillige og ansatte. Når vi i år har webinar i stedet for konferanse, gjør vi programmet tilgjengelig for mange flere. Innholdet passer for alle som har interesse for samisk kirkeliv. 

Link til siden: 

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Program for dagen

Åpningsinnlegg ved Samisk kirkeråd

Bruk av samiske kulturuttrykk i kirken: Står noe på spill? Noen overordnede refleksjoner: Tore Johnsen (prosjektmedarbeider VID; PhD kandidat, University of Edinburgh) 

Samtale om bruk av samiske kunst- og kulturuttrykk i kirka: Ragnhild Strauman (kulturrådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme), Mikkel Eskil Mikkelsen (sametingsråd for NSR)og Line M. Skum (universitetslektor, KUN). 

Samisk i gudstjenesten - hva gjør man, hvordan tenker man. Karl Yngve Bergkåsa (stiftskapellan for nordsamer og rådgiver for samisk kirkeliv i Nord-Hålogaland bispedømme)  

Duedtie i kirkelig sammenhengMeerke Krihke Leine Bientie (trosopplærer i Saemien Åålmege)

 

I tillegg vises også dette (lenke kommer):
Bilder av nattverdsutstyret til Saemien Åålmege av Arne Nerås Joma. 

Bilder av kunst med kirkelige motiver av Keviselie (Hans Ragnar Mathisen). 

Opptak av samisk kirkemusikk fra ulike steder blir også tilgjengelig. 

 

Bidragsytere:  

Tore Johnsen forsker på nordsamisk hverdagskristendom som PhD-kandidat ved Center for the Study of World ChristianityUniversity of Edinburgh. Han er for tiden prosjektmedarbeider ved VID. Tidligere sogneprest i Tana og Nesseby, stiftskapellan for nordsamer i Nord-Hålogaland og generalsekretær i SKR. 

Ragnhild Strauman er kulturrådgiver i Sør-Hålogaland bispedømme og ph.d.-kandidat i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole. Hun var i perioden 2009-2019 førstelektor i kirkemusikk ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø, og har lang erfaring som kantor i Den norske kirke. Hun forsker på kirkemusikalsk praksis i trosopplæringen og salmetradisjoner i Nord-Norge, og er medredaktør i Prismet-boka «Sang for livet!»nylig utgitt av IKO-forlaget. 

Mikkel Eskil Mikkelsen er sametingsråd for NSR på Sametinget. Han er utdannet kirkemusiker fra NTNU Trondheim og har skrevet en mastergrad om joik ved Institutt for musikkvitenskap fra UiO. Mikkel har vokst opp i Tysfjord og var en del av det språklige revitaliseringsarbeidet som startet på 1990-tallet. Mikkel har også vært nestleder i Samisk Kirkeråd. 

Line M. Skum er universitetslektor i diakoni ved Kirkelig utdanningssenter nord, VID Tromsø. Hun har jobbet med urfolksrelaterte spørsmål både i regi av Samisk kirkeråd og Kirkenes Verdensråd tidligere. Hun ledet Samisk kirkeråds prosjekt Ung i Sápmi i perioden 2000-2004. 

Karl Yngve Bergkåsa jobber som rådgiver i samisk kirkeliv og prest for nordsamer på bispedømmekontoret i Tromsø. Han var sokneprest i Karasjok fra 2007-2012. Han har vært med i Bibelselskapets arbeid med å oversette Bibelen til nordsamisk og har lang erfaring med å holde gudstjenester på samisk i ulike sammenhenger. 

Meerke Krihke Leine Bientie jobber i Saemien Åålmege som trosopplærer samt freelance innen formidling og rådgivning med firmaene Sjabretje as og Laste. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge både i barnehage og skole. Meerke er vokst opp i det sørsamiske samfunnet og brenner for videreføring av sørsamisk språk og kulturkunnskap. Hun har stor interesse og engasjement for å formidle sørsamisk kunnskap, tradisjon og språk. 

 

Arne Nerås Joma 

Arne er fra Røyrvik og bor på Snåsa. Han har vært aktiv som kunstner i mange år, og har deltatt på flere utstillinger i inn og utland. Han har hatt statlig arbeidsstipend og er blitt innkjøpt flere ganger av det offentlige. Arnes kunst er blant annet blitt innkjøpt til RiddoDuottarMuseat, de samiske samlinger sin kunstsamling, og har gjort regjeringens gave til åpningen av Sametingsbygget i Karasjok.  

I utstillingen på Samisk kirkelivswebinar får vi se fotografier av nattverdsutstyret som han har laget til Saemien Åålmege – samisk menighet i sørsamisk område. Bildene ble tatt under fagdag om sørsamisk kirkekunst som ble holdt i Nidaros høsten 2019. Fotograf: Olav D. Svanhold. 

Nattverdsutstyret er laget av masur fra bjørk, og hornet er fra flere år gamle reinokser. De har størrelsen og god tetthet på hornet. Kvaliteten gjenspeiler levevilkårene til reinen. Rovdyr og naturforstyrrelser som utbygginger og vindkraft bidrar i så måte ikke til noe positivt for kvaliteten. Innfargingen er gjort av bjørkebark, som også er brukt i innfarging av graveringen. 

 

Hans Ragnar Mathisen/Elle-Hánsa/Keviselie

Elle-Hánsa blir 75 år i år og feiret i fjor 50 år som kunstner. Livshistorien, med ni år av barndommen tilbragt på institusjon med tuberkulose, har gjort inntrykk som var med på å føre ham inn i kunstverdenen. Han er født i Narvik under evakueringen og vokst opp i Tromsdalen. Han hadde tidlig visshet om sitt samiske opphav, og prøvde å holde det skjult for å unngå trakassering. Det hjalp lite, for alle kunne se at han var same, og han har etter hvert omfavnet sin samiske identitet. 

Det å være samisk, samt fokus på andre urfolk, har en viktig plass i hans kunst, noe som gjenspeiles i mange av hans utstillinger både her til lands og i utlandet. Under en reise i den indiske delstaten Nagaland fikk han kunstnernavnet sitt “Keviselie. Maleri, grafikk, tegning, fotografi og bokbinding er noen av fagområdene han har jobbet – og jobber – med. 

I utstillingen på Samisk kirkelivswebinar får vi se verk som uttrykker kristne budskap og samisk kristen verdensoppfatning, samt bilder av og i kirker. 

 

Thomas Gælok er en samisk musiker med røtter i sør- og lulesamisk område. Han har joiket og sunget salmer siden barnsben og i dag er begge formene sentrale i hans musikalske uttrykk. Han ønsker også å fremme og synliggjøre lule- og sørsamisk språk gjennom musikken.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS