logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Skrevet den 05.02.20

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Tisdagen 11. Februari kl. 1900: Öppen textverkstad på Gaaltije med presentation av översättarnas sätt att arbeta och några av deras översatta texter. 

Bibeltexten från den sydsamiska bibelboken kan man lesa på Norska Bibelsällskapets nätbibel, www.bibel.no/nettbibel. Här finns även nord- och lulesamiska bibeltexter. ”Åårjelsaemien bijpeleteksth” som bok kann köpas på samma plats, eller på Gaaltije.

Kontakter:

Bierna Bientie, +47 917 03 248, bierna.leine@bientie.org

Mikael Winninge, +46 73 070 63 41, mikael.winninge@bibeln.se

Hans-Olav Mörk, +47 413 29 711, hom@bibel.no

Sydsamisk bibelöversättning skapar språk för nya generationer

Det är en mänsklig rättighet att få höra sitt eget modersmål, inte minst vid avgörande tillfällen i livet, som dop, konfirmation, vigsel och begravning. Svenska och norska institutioner och myndigheter har långt in på 1900-talet påtvingat samerna en tystnadens kultur. Barn har förbjudits att tala och utveckla sitt modersmål. Som del av en majoritetskultur bibelsällskapen en moralisk skyldighet att verka för försoning, upprättelse och språkvitalisering. Bibelöversättning är ett konkret sätt at göra detta.

11. och 12. februari kan man lyssna till det sydsamiska språket på sitt allra vackraste. Det sydsamiska bibelöversättningsteamet jobbar då på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum i öppna lektioner, där publiken får vara med och lyssna, fråga och mena.

Uppdraget är att formulera texter från nya Testamentet, närmare bestämd evangeliet efter Matteus, ”Meehten vaentjele”, och från Första Korintierbrevet, ”Pöövlen voestes prievie Korinten åålmegasse”.

Tisdagen 11. Februari kl. 19 blir det öppen textverkstad på Gaaaltije. Bierna Bientie är bibelöversättare og sydsamisk präst från Snåsa i Norge. Han presenterar texter och arbetssätt, och publiken får vara med och formulera.

Det långsiktiga målet är att publisera en komplett översättning av Nya Testamentet. Redan finns över 400 sider sydsamisk bibeltext publicerad i den sydsamiska bibelboken, ”Åårjelsaemien bijpeleteksth”, som lancerades i november 2018 och innvigdes vid det samiska altaret i Nidarosdomen, Trondheim.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS