logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Skrevet den 16.10.19

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

 

Målgruppe: Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-20 år.

 

Tidspunkt: Vi starter dagen kl. 11.00 med kaffe. Dagen avsluttes med «Viltaften» kl 19.00-21.00. Vi håper også at alle vil delta på gudstjenesten søndag kl.11 i Røyrvik kirke.

 

Kostnader: Det er gratis å delta. Saemien Åålmege dekker reise (*se nederst på siden), kost og opphold under samlingen.

 

Innhold: Saemien Åålmege har tidligere arrangert årlige ungdomssamlinger i på ulike steder i sørsamisk område. Ungdomssamlingen er tospråklig (sørsamisk og norsk) slik at alle kan delta uavhengig av språknivå. Dette blir en dag med tid for å reflektere og snakke sammen, ha det morsomt og trivelig i lag!

 

 

  • Samhold:Mange unge sørsamer uttrykker at det er viktig å være sammen. Hva ligger i begrepet samhold? Om tilhørighet og utenforskap.
  • Livssituasjon:Sørsamisk ungdom bor spredt og har ulike livsvilkår. Hva binder oss sammen og hvordan kan våre bånd styrkes?

 

 

 

Spørsmål: Ta kontakt med Meerke på mobil 41288227 eller mb789@kirken.no

 

*reise tur/retur på rimeligste måte med offentlig transportmiddel. Avtales i forkant med Meerke i forkant av bestilling.

 

Mvh

Sign.

Saemien Åålmege, epost: mb789@kirken.no

Meerke Krihke Leine Bientie, mobil: 412 88 227

Program

Lørdag 26.10 

11:00         Velkomst og kaffe i peisestuggu Limingen gjestegård

12:00         «Gie manne?» Om sørsamisk ungdoms samhold og livssituasjon

14:00         Lunch på Limingen gjestegård

15:00         Fortsettelse «Gie Manne

16:00         Besøk i derhviegåetie før vi går til biblioteket

17:00         Boklansering på biblioteket av «Mojhtijstie» Jonar Thomasson, Gieleaernie

18:00         Pause/ombytte

19:00         Festmiddag «Viltaften» ved Limingen Gjestegård NB: påmelding til Meerke

21:00         Avslutning program ungdomstreff

 

Søndag 27.10

11:00         Gudstjeneste med Anna Jönsson og Bertil Jönsson i Røyrvik kirke med kirkekaffe

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS