logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Konfirmasjon 2019 / 2020

Skrevet den 20.06.19

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Konfirmasjonsundervisning og samlinger:

  • Undervisningen starter med første samling torsdag 12. - søndag 15. september 2019 på Røros.
  • Det planlegges en ungdomssamling for sørsamisk ungdom i alder 14-30 år i Røyrvik 25.-27.oktober (Konfirmantene inviteres også. Egen invitasjon til dette kommer)
  • Presentasjon av våre konfirmanter i Trondheim. Konfirmantene med familier er spesielt invitert til Familietreff i Samisk menighet i Trondheim 22-24. november 2019.
  • Den 2. leiren vil bli 12-15.mars 2020 i sørsamisk område, på Finsås på Snåsa. Dette er en allsamisk leir som Samisk Kirkeråd arrangerer i samarbeid med oss. Her deltar konfirmanter fra alle de samiske områdene. Det er 30 plasser som fordeles på geografisk, hvorav Sørsamisk område har fortrinn av 10.plasser.
  • En ukes leir 3.-9. august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag den 9.august. Det er ennå usikkert hvor denne blir. Mer info kommer.
  • Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9.      august 2020
  • Konfirmantundervisning      på nett mellom samlingene.

 

Møte for konfirmanter, foreldre og foresatte

Ettersom vi bor spredt har vi erfaring med å avholde telefonmøter.

 

Avsluttende gudstjeneste / konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 9. august 2020.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende gudstjenesten søndag 9. august. Der kan de få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

  

Kostnader:

Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

Egenandelen dekker reise, kost, overnatting og aktiviteter under alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

 

Hvordan bli medlem i SÅ, se www.samiskmenighet.no eller kontakt daglig leder samiskmenighet@kirken.no

 

  • Påmelding:

Påmelding innen 5. august 2019.

Alle må sende sin påmelding som gjelder hele opplegget, det gjelder også for de som ikke kan møte på alle samlingene.

Mer info på hjemmeside www.samiskmenighet.no
send oss en e-post med spørsmål til: samiskmenighet@kirken.no
eller dere kan ta direkte kontakt med oss.

Kontakt:

Einar Bondevik, tlf 47453902, E-post: eb788@kirken.no
Meerke Krihke Leine Bientie, tlf 41 28 82 27 , e-post: mb789@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: samiskmenighet@kirken.no

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS