logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Konfirmasjon 2019 / 2020

Skrevet den 20.06.19

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Konfirmasjonsundervisning og samlinger:

  • Undervisningen starter med første samling torsdag 12. - søndag 15. september 2019 på Røros.
  • Det planlegges en ungdomssamling for sørsamisk ungdom i alder 14-30 år i Røyrvik 25.-27.oktober (Konfirmantene inviteres også. Egen invitasjon til dette kommer)
  • Presentasjon av våre konfirmanter i Trondheim. Konfirmantene med familier er spesielt invitert til Familietreff i Samisk menighet i Trondheim 22-24. november 2019.
  • Den 2. leiren vil bli 12-15.mars 2020 i sørsamisk område, på Finsås på Snåsa. Dette er en allsamisk leir som Samisk Kirkeråd arrangerer i samarbeid med oss. Her deltar konfirmanter fra alle de samiske områdene. Det er 30 plasser som fordeles på geografisk, hvorav Sørsamisk område har fortrinn av 10.plasser.
  • En ukes leir 3.-9. august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag den 9.august. Det er ennå usikkert hvor denne blir. Mer info kommer.
  • Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9.      august 2020
  • Konfirmantundervisning      på nett mellom samlingene.

 

Møte for konfirmanter, foreldre og foresatte

Ettersom vi bor spredt har vi erfaring med å avholde telefonmøter.

 

Avsluttende gudstjeneste / konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 9. august 2020.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende gudstjenesten søndag 9. august. Der kan de få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

  

Kostnader:

Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

Egenandelen dekker reise, kost, overnatting og aktiviteter under alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

 

Hvordan bli medlem i SÅ, se www.samiskmenighet.no eller kontakt daglig leder samiskmenighet@kirken.no

 

  • Påmelding:

Påmelding innen 5. august 2019.

Alle må sende sin påmelding som gjelder hele opplegget, det gjelder også for de som ikke kan møte på alle samlingene.

Mer info på hjemmeside www.samiskmenighet.no
send oss en e-post med spørsmål til: samiskmenighet@kirken.no
eller dere kan ta direkte kontakt med oss.

Kontakt:

Einar Bondevik, tlf 47453902, E-post: eb788@kirken.no
Meerke Krihke Leine Bientie, tlf 41 28 82 27 , e-post: mb789@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: samiskmenighet@kirken.no

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

Konfirmasjon 2019 / 2020

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Invitasjon til «aahketjh jïh aajjetjh»

Saemien Åålmege inviterer til treff «Aahketjh jïh ajjetjh» på Majavatn 14.-16.juni 2019. Treffet er et møtested mellom barnebarn og besteforeldre.

Eldretreff Namsos 2019

Mandag 6. mai er det eldretreff i Namsos

Her er programmet.

Valg til nytt menighetståd

Ved kirkevalget 8.-9. september i høst skal det også velges nytt menighetsråd for Saemien Åålmege. Saemien Åålmegeraerie satte ned en nominasjonskomité bestånde av Nils Tonny Bransfjell, Aud Renander, Charlotta Gaebpien-Njaita, Cecilie Lifjell og Einar Bondevik.

Valglisten er som følger:

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS