logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Konfirmasjon 2019 / 2020

Skrevet den 20.06.19

Konfirmasjon 2019 / 2020

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2005 til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2019/2020.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Den avsluttende konfirmasjonsleiren blir 3.-9.august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9. august 2020. Sted er ennå ikke avklart.

Det er lagt opp til 3 leirsamlinger og en del hjemmeoppgaver med nettundervisning. I tillegg inviteres konfirmantene til en ungdomssamling som er under planlegging.

Konfirmasjonsundervisning og samlinger:

  • Undervisningen starter med første samling torsdag 12. - søndag 15. september 2019 på Røros.
  • Det planlegges en ungdomssamling for sørsamisk ungdom i alder 14-30 år i Røyrvik 25.-27.oktober (Konfirmantene inviteres også. Egen invitasjon til dette kommer)
  • Presentasjon av våre konfirmanter i Trondheim. Konfirmantene med familier er spesielt invitert til Familietreff i Samisk menighet i Trondheim 22-24. november 2019.
  • Den 2. leiren vil bli 12-15.mars 2020 i sørsamisk område, på Finsås på Snåsa. Dette er en allsamisk leir som Samisk Kirkeråd arrangerer i samarbeid med oss. Her deltar konfirmanter fra alle de samiske områdene. Det er 30 plasser som fordeles på geografisk, hvorav Sørsamisk område har fortrinn av 10.plasser.
  • En ukes leir 3.-9. august 2020 med konfirmasjonsgudstjeneste søndag den 9.august. Det er ennå usikkert hvor denne blir. Mer info kommer.
  • Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 9.      august 2020
  • Konfirmantundervisning      på nett mellom samlingene.

 

Møte for konfirmanter, foreldre og foresatte

Ettersom vi bor spredt har vi erfaring med å avholde telefonmøter.

 

Avsluttende gudstjeneste / konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 9. august 2020.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende gudstjenesten søndag 9. august. Der kan de få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

  

Kostnader:

Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

Egenandelen dekker reise, kost, overnatting og aktiviteter under alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

 

Hvordan bli medlem i SÅ, se www.samiskmenighet.no eller kontakt daglig leder samiskmenighet@kirken.no

 

  • Påmelding:

Påmelding innen 5. august 2019.

Alle må sende sin påmelding som gjelder hele opplegget, det gjelder også for de som ikke kan møte på alle samlingene.

Mer info på hjemmeside www.samiskmenighet.no
send oss en e-post med spørsmål til: samiskmenighet@kirken.no
eller dere kan ta direkte kontakt med oss.

Kontakt:

Einar Bondevik, tlf 47453902, E-post: eb788@kirken.no
Meerke Krihke Leine Bientie, tlf 41 28 82 27 , e-post: mb789@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: samiskmenighet@kirken.no

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS