logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Familiesamling 2018

Skrevet den 08.11.18

Familiesamling 2018 blir på Comfort Park Hotell i Trondheim fra fredag 23. november til søndag 25. november.

Program for helgen finner du her.

Fredag:

18.00-19.00 Årsmøte

19.00-19.30 Kaffe

19.30-21.00 "Sofasamtale" - Enar og Einar inviterer Bierna B og Eli K til en samtale om «Kirka og det samiske». Vi får også ungdommelig innspill.

21.00-         NewAmigos og kaffe

Lørdag:

10.00-12.00 Miniseminar om bibelarbeidet.
- Bibelselskapet v/Hans-Olav Mørk om planer og historie, partnere og medarbeidere i oversettelsesarbeidet

- Bierna Leine Bientie om metoder og utfordringer i arbeidet, «Saemien gïele jïh Bijpele»

- Biskop Herborg om bruken av samisk i gudstjenester og menighetsarbeid

- Samisk kirkeråd «Bibel og liturgiarbeid»

12.30-13.00 Middagsbønn i Nidaros domkirke hvor vi tar i bruk Åarjelsaemien bijpelteksth, den sørsamiske bibelboka

13.00-14.30 Lunsjtid

14.30-17.00 Miniseminar om samisk religiøsitet og Sannhetskommisjonen

- Jorunn Jernsletten «Samisk religiøsitet, landskap og kirke»

- Håkon Hermanstrand, status og foreløpig plan for arbeidet i Sannhetskommisjonen

- Biskop Herborg «Kirkas utfordring i forhold til sannhetskommisjonen»

- kaffe

- innspillsrunde

18.00-20.00 Middag Saemien Åålmege 

Søndag

 11.00 Gudstjeneste i Ilen kirke

Kirkekaffe

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Familiesamling 2018

Familiesamling 2018 blir på Comfort Park Hotell i Trondheim fra fredag 23. november til søndag 25. november.

Program for helgen finner du her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Gudstjeneste i Gløshaug kirke

Kom på gudstjeneste 1 juli 2018 klokken 12:00 i Gløshaug kirke

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS