logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Annonse språkkonsulent

Skrevet den 06.04.17

Samisk kirkeråd søker etter en språkkonsulent.

Søknadsfrist er satt til 11. april

 
 
                    

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, 133.000 frivillige medarbeidere, 9000 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1215 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.

  

Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Mellomkirkelig råd er Den norske kirkes fagorgan for økumeniske og internasjonale spørsmål, og Samisk kirkeråd er Den norske kirkes fagorgan for samisk kirkeliv og urfolksspørsmål. Kirkerådets administrasjon har ca 75 ansatte. Avdeling for samisk kirkeliv har sine kontorer i Tromsø. De andre fagavdelingene er samlet i Kirkens Hus i Oslo. 

                

Arbeidsoppgaver

 • oversette kirkelige dokumenter til samisk (liturgier, saksdokumenter og protokoller, planer, skjemaer, pressemeldinger, brosjyrer og andre kunngjøringer)
 • koordinere oversettelsesarbeid til andre samiske språk
 • bidra til samisk terminiologi -og språkutvikling på det kirkelige område
 • det må påregnes noe reisevirksomhet
 • Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver utfra søkers kompetanse og arbeidsgivers behov.

Kvalifikasjoner

 • formell samisk språkkompetanse på høyskolenivå, enten nordsamisk, lulesamisk og/eller sørsamisk
 • oversetterkompetanse mellom samisk og et annet språk. Her kan arbeidserfaring vurderes dersom formell kompetanse mangler
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på samisk og norsk
 • realkompetanse i samisk språk
 • det er ønskelig med kjennskap til bibelspråk og kirkelig terminologi på samisk og norsk
 • det er ønskelig med kjennskap til samisk kirkeliv
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en medarbeider som:
 • kan arbeide selvstendig
 • har gode samarbeidsevner 
 • kan koordinere arbeidsoppgaver med andre
 • er initiativrik
 • kan inspirere til økt bruk av samisk språk
 • har arbeidsglede og ønske om å lykkes sammen med andre

Vi tilbyr

 • Lønns -og arbeidsvilkår i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1408 førstekonsulent eller som 1434 rådgiver. Svært gode pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd. 
 • Moderne kontorlokaler i  på Kræmer brygge i Tromsø sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø. 
 • Kirkerådet er IA-bedrift.

Strategiplan

Strategiplan 2013-2015.jpg

         

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Annonse språkkonsulent

Samisk kirkeråd søker etter en språkkonsulent.

Søknadsfrist er satt til 11. april

Samiske kirkedager 2017

Midt i juni arrangeres samiske kirkedager for 4. gang. Vi er tilbake til Sverige, denne gang i Arvidsjaur. Samer og andre interesserte fra Norge, Sverige, Finland og Russland setter hverandre i stevne 16.-18. juni.

Seniortreff i Røyrvik

Årets seniortreff foregikk i Røyrvik i strålende vær.

Tema i år var kulturminner.

Den første dagen var vi i og rundt Røyrvik kirke. Den andre dagen var vi rundt og såg på kulturminner rundt i kommunen. Den siste dagen kom Charlotta Kappfjell og fortalte om sitt prosjekt om samiske salmer og sanger.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Gjenutgivelse av Maarhkosen vaentjele

På visitasen vil vi også presentere gjenutgivelsen av «Maarhkosen vaentjele» - Markusevangeliet. Det var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk og innlest av Anna Jacobsen (1924-2004). Mange vil nok glede seg over gjenhøret med hennes stemme. Den ble utgitt på kassett i 1993 men er nå gjort tilgjengelig i CD-format.

Arbeidet med bibeloversettelsen ble gjort av prest Bierna Bientie og Anna Jacobsen, og ble belønnet med «Bibelprisen» i 1997.   Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».

Konferanse "Forsoningsprosesser og urfolk - Sannhet, helbredelse og transformasjon" i Trondheim 20.-21. juni 2016.

Urfolk over hele verden kjemper for anerkjennelse, overlevelse og rett til å eksistere som egne, selvbestemte folk. Kolonihistoriens virkninger i nåtid på både urfolk og majoritetsamfunn inngår i dette bildet. Dette gjør forsoning til et svært aktuelt tema.

Arbeider med rettsak om Fosen-utbygginga

Åarjel Fovsen Njaarke har ikke gitt opp å stoppe bygginga av vindparkene på Fosen.

Saka om utbygginga på Fosen kan ha stor betydning for andre byggeplaner. Det arbeides nå med rettslig prøving av utbyggingsvedtakene. Til det trengs det støtte.

Les mer ...

Slutter som generalsekretær i Samisk kirkeråd

Tore Johnsen vil fra høsten av fratre sin stilling som generalsekretær i Samisk kirkeråd. Han vil da starte på et PhD-studium i «World Christianity» ved universitetet i Edinburgh.

Det er veldig interessant å arbeide i Samisk kirkeråd. Man møter mange flotte mennesker og gis mulighet til sammen med andre å styrke arbeidet med samisk kirkeliv og urfolk i Den norske kirke, sier Tore Johnsen.

Det vil nå bli mer tid til teologisk studium der Johnsen vil jobbe videre med utgangspunkt i samiske tradisjoner. Men først er det fullt fokus på å fullføre arbeidet i Samisk kirkeråd.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS