logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Saemien Ååmeges ungdomstreff 2016

Skrevet den 18.01.16

Buerie båeteme tjåanghkose noeride!                           

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 12-14.2.2016

Hva: Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomssamling!

De 10 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingfrist: Innen fredag 29.1 kl 15.00 til Meerke (se neste side)

 

Hvem: Alle medlemmer mellom 15-30 (født 2001-1986), potensielle eller andre medlemmer i målgruppa.

 

Når: fredag 12.2- søndag 14.2. Vi starter fredag kveld kl 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag ca kl 13.

 

Hvor: Comfort Park Hotell i Trondheim.  Adresse: Prinsensgate 4a. Det ligger et steinkast unna Nidarosdomen.

 

Hvordan: Saemien Åålmege dekker reise (*Se neste side), kost (fredag kveld, hele lørdag og søndag er frokost inkludert) og opphold (overnatting fre-sønd). Vi dekker også undervisningsmateriell.

 

Innhold: Saemien Åålmege mener at DU er viktig! Vi ønsker at ungdommens stemme skal høres. Det vil bli fokus på sørsamisk språk i samlinga. Det er lagt opp til mange spennende tema! Det er godt med tid for å snakke sammen, ha det sosialt og trivelig!

 

 ungdomssamling 20153.jpg

 

Bildet er fra fjorårets ungdomssamling der 10 ungdommer deltok. På bildet: Elsa-Marja Kappfjell, Nadia Otervik, Maajja-Krihke Bransfjell, Emma Rustad og Anna Jönsson.

 

Spørsmål: Ta kontakt med Meerke på mobil 41288227 eller mb789@kirken.no

 

*reise tur/retur på rimeligste måte med offentlig transportmiddel. Inntil kr 2.000,- pr. deltager. Avtal gjerne med Meerke i forkant av bestilling.

 

Program ungdomssamling i Trondheim 12-14.2.2016 

 

Fredag 12.2 

18.00-20.00 

Middag /kveldsmat på Egon

Vi møtes på Egon, Kongensgate 30. (Samme   gate som Hotell Comfort Park Hotell) Der får dere mat. 

Meerke 

20.15 

Innsjekking. Vi går sammen fra Egon til Hotell Comfort Park Hotell. 

Meerke 

21.00- 

22.00 

«Samling:»: «Hvorfor denne samlinga?». Gjennomgang av timeplan mm.

Meerke 

 

22.00- 

23.30 

Sosialt: Latter, prat og Amigos-spill! 

Meerke 

23.30 

Buerie jijjie! 

 

 

Lørdag 13.2 

09.00-10.00 

Frokost 

 

10.00- 

11.00 

 "Hva gjør deg til den du   er" Om identitet og livsmestring. Hva betyr din forståelse og innsikt   med dine valg og handlinger? 

Livsmestring og positiv identitet har stor betydning for oss   alle. Blir du sett og akseptert for den du er? Kan vi lære   oss kulturforståelse?

Tove-Lill Labahå Magga fra Samisk   kirkeråd 

11.00- 

11.30 

Kaffe og te-pause 

 

 

11.30- 

12.30 

Fortsettelse med tema «Hva gjør deg til den du er»

Tove-Lill fort-setter

12.30- 

13.00 

Pause. Vi går sammen på Egon 

 

13.00- 

14.30 

Lunch på Egon 

 

 

14.30- 

15.30 

Gruppearbeid. "Case" i grupper med oppsummering 

Tove-Lill og Meerke 

15.30- 

16.00 

Fruktpause 

Meerke 

16.00- 

17.30 

Hva finner vi i Bibelen om identitet? Mange fortellinger i   bibelen viser at både profetene i GT og flere av Jesus sine venner skrev om   temaet. Refleksjon og diskusjon. Avslutning med andakt 

Einar Bonde-

vik 

18.30 

Middag på Grenaderen 

 

21.00-23.30 

 

Vi går til nattåpen kirke i Vår frues kirke.

Deretter hyggekveld på hotellet 

Meerke 

 

23.30 

Buerie jijjie! 

 

 

Søndag 14.2 

09.00-10.00 

Frokost 

 

10.00- 

10.30 

Avslutning og oppsummering.  

Meerke 

11.00- 

Gudstjeneste i Nidarosdomen 

 

 

12.00- 

13.00

Kirkekaffe

 

13.00- 

Nåå-nåå/hjemreise

 

 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS