logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Konfirmasjon 2015-2016

Skrevet den 06.07.15

Konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon 2016.

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom til konfirmantundervisning i undervisningsåret 2015/2016.

Trykk her for mer informasjon.

                         konfirmasjon 2015-2016.jpg

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.

Konfirmasjonsundervisning og samlinger:

  • Undervisningen starter med første samling torsdag 10. september- søndag 13. september 2015 på IMI Stølen.
  • Presentasjon av våre konfirmanter i Trondheim. Konfirmantene med familier er spesielt invitert til Familietreff i Samisk menighet i Trondheim november 2015.
  • Den 3. leiren vil bli siste helga i februar eller første helga i mars 2016.
  • En ukes leir med konfirmasjonsgudstjeneste på Sandvik, nord for Mosjøen 8.-14. august 2016
  • Konfirmasjonsgudstjeneste søndag 14. august i Dolstad kirke, Mosjøen.
  • Konfirmantundervisning på nett mellom samlingene.

Møte for konfirmanter, foreldre og foresatte
Under første konfirmantleiren på Stølen vil det bli et foreldremøte der det blir gitt nærmere informasjon om opplegget.

Avsluttende gudstjeneste / konfirmasjon
Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 14. august 2016 i Dolstad kirke, Mosjøen

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende gudstjenesten søndag 14. august. Der kan de få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

Kostnader:
Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.
SÅR vil betale reiser for konfirmantene til alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

Hvordan bli medlem i Saemien Åålmege:
se www.samiskmenighet.no eller kontakt daglig leder samiskmenighet@kirken.no

Påmelding:
Påmelding innen 7. august 2015.

Alle må sende sin påmelding som gjelder hele opplegget, det gjelder også for de som ikke kan møte på alle samlingene.
Info på hjemmeside www.samiskmenighet.no
Send oss en e-post med spørsmål til: samiskmenighet@kirken.no
eller dere kan ta direkte kontakt med oss.

Kontakt:

Einar Bondevik, tlf 47453902, E-post: eb788@kirken.no
Meerke Krihke Leine Bientie, tlf 41 28 82 27 , e-post: mb789@kirken.no
Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: samiskmenighet@kirken.no

Saemien Åålmege ønsker deg hjertelig velkommen!

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS