logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Nye, sørsamiske bibeltekster lansert under Lopmenaestie

Skrevet den 26.02.15

Onsdag 25. februar feiret bibelselskapene i Norge og Sverige at 170 sider ny, sørsamisk bibeltekster klar til å tas i bruk. Lanseringen skjedde med en festgudstjeneste som også var med på å åpne Lopmenaestie-festivalen i Funäsdalen.

 Arbeidet med å oversette Bibelen til sørsamisk har pågått i mer enn ti år. Oversettelsen av Markus-evangeliet, som kom i 1993, var på mange måter et pilotprosjekt. Det var Anna Jakobsen, født Kappfjell, som sammen med Bierna Bientie sto bak teksten til «Jupmelen rijhke lea gietskesne ‒ Maarkosen vaentjele». Ti år senere kom arbeidet i gang med å oversette kirkeårets tekster. Det er dette arbeidet som nå har nådd en viktig milepæl: alle bibeltekster som de kirkelige tekstbøkene i Sverige og Norge har felles, er nå oversatt.

Arbeidet med å oversette Bibelen til sørsamisk har vært et gruppearbeid. Medlemmene i oversettergruppen har vært Irene Dorra, Sig-Britt Persson, Elsa Andersson, Karin Rensberg Ripa og Lajla Mattsson Magga. Bierna Bientie har vært gruppeleder og bibeloversetter. Oversettergruppen har møtt hverandre inntil fire ganger i året, og har gjerne hatt møter i Östersund. Bierna Bientie har oversatt tekstene, og de andre medlemmene i gruppen har vært språkkonsulenter. Det siste året har gruppemedlemmene fordelt oppgavene mellom seg på en ny måte. Irene Dorra, Sig-Britt Persson og Elsa Andersson har vært stilistiske konsulenter. De har gjennomgått alle tekstene og gitt kommentarer og forslag til forbedringer. Karin Rensberg Ripa, Lajla Mattsson Magga og Bierna Bientie har vært redaksjonsgruppe og gjort teksten ferdig. De har også hatt med professor Ole Henrik Magga som språkkonsulent.

De nye, sørsamiske bibeltekstene er å finne på www.bibel.no/nettbibelen. Her kan de leses parallelt med norske bibeltekster. Fortsatt gjenstår det nesten 200 sider bibeltekst som må oversettes før alle tekstene både i de norske og de svenske tekstrekkene er ferdig. Derfor er det for tidlig å lage en egen sørsamisk tekstbok til bruk i kirkene. Men samtidig som første del av prosjektet nå avsluttes, starter bibelselskapene i Sverige og Norge opp et nytt, sørsamisk bibeloversettelsesprosjekt. Målet er å oversette alle tekstene som står igjen i løpet av tre til fire år, slik at en ny, sørsamisk tekstbok kan gis ut når denne prosjektperioden er ferdig. Til da kan de tekstene som nå er ferdige, hentes ut til bruk i gudstjenester og kirkelige handlinger fra nettbibelen på Bibelselskapets nettside. Nye tekster vil bli lagt ut som prøvetekster etter hvert.

Viktige samarbeidspartnere for prosjektet har vært den kirkelige ledelsen og de kirkelige rådene i Norge og Sverige. Generalsekretær Tore Johnsen fra Samisk kirkeråd i Norge har vært med i styringsgruppen og er også med i ledelsen for det nye prosjektet. Fra Sverige har det sist vært Sigurdur Hafthorsson fra kyrkokansliet som har representert Svenska Kyrkan. Biskop i Nidaros Tor Singsaas har vært en av de drivende kreftene i prosjektet. Han har vært med og gjort det mulig for Bierna Bientie å arbeide med bibeloversettelse som en del av sitt arbeid som prest for sørsamer.

De sørsamiske bibeloversetterne har vært med på en skapende prosess. De har de språklige bildene fra tradisjonell sørsamisk til å uttrykke klassiske og evige sannheter fra Bibelen på en nyskapende måte. På denne måten har de vært med på å nyskape det sørsamiske språket. For denne skaperkraften er til stede i Bibelens tekster. Fra alle kanter av verden finner vi eksempler på at Bibelen har vært med på å prege språket i en hel folkegruppe når den først blir oversatt til deres morsmål. Nye ord, nye tanker som kommer til uttrykk, fornyer språket.

«Språket er ikke et lager av faste ord og fraser, ideer, synspunkter og meninger. Språket er ordet, det enkle ordet, som åpner for uendelig mange muligheter: diskusjon, samtale, friheten til å uttrykke seg selv og å la seg selv komme til uttrykk. Språket er ikke konvensjoner eller mønstre som tynger oss, men den skapende og kreative kraften som stadig på nytt gjør at alt dette flyter fritt». Dette sier filosofen Hans-Georg Gadamer i boka «Sannhet og metode», et kjent språkfilosofisk verk.

Guds fortelling handler om at Gud ble menneske i Jesus, og at Jesus snakket et morsmål, arameisk. Fra da av snakker Gud alle menneskers hjertespråk. Det gjør sterkt inntrykk å høre sørsamer fortelle om hvordan de ble nektet å snakke morsmålet sitt på barneskolen. En av oversetterne, Irene Dorra, ble spurt: «Hva skjedde da du ikke fikk snakke sørsamisk?» «Då blev det tyst», sa Irene Dorra. Men hun fortsatte: «Vi gjorde det ändå». På den måten er lidelsen og tausheten når det sørsamiske språket ble forsøkt utryddet et bilde på Jesus, Guds levende ord. Han ble også forsøkt tatt livet av. Men Jesus ble ikke i graven, han sto opp igjen. Guds ord lever i dag. Og i dag feirer vi at Guds levende ord også er levende til stede i det sørsamiske språket. Derfor skal ikke det sørsamiske språket dø, det skal leve, og bibelteksten skal være med på å gi det liv.

Hver gang disse tekstene blir lest i en gudstjeneste, hver gang de lyder ved en dåpshandling, hver gang de leses ved en konfirmasjon, i et bryllup, ved en begravelse, skal disse tekstene fortelle alle at Gud har tatt bolig også i den sørsamiske kulturen og snakker sørsamenes språk. Gjennom Bibelens tekster på sørsamisk skal nye generasjoner også lære morsmålet sitt å kjenne. Når konfirmantene er på sørsamisk leir i sommerferien, vil disse bibeltekstene bli lest og hørt, og de vil være med på å bære det sørsamiske språket tilbake til hjertene på unge sørsamer. Gjennom Bibelen på sørsamisk vil språket bli et levende språk for barnehagebarn og skolebarn, for kulturarbeidere og forfattere.

Disse tekstene, som oversettergruppen har vært sammen om å formulere, skal være med og bidra til at det sørsamiske språket flyter fritt, som en rik kilde til stolt tro, modig håp og handlekraftig kjærlighet i det sørsamiske folket. 

 

Hans-Olav Mørk, leder for oversettelsesseksjonen
Bibelselskapet

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS