logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Samisk kirkelivskonferanse i Tromsø

Skrevet den 12.06.14

Samisk kirkelivskonferanse ble arrangert av Samisk kirkeråd i Tromsø 3-4 juni. Konferansen var lagt til Sydspissen hotell, der det var skjønne omgivelser i et strålende vær. 

Under Samisk kirkelivskonferansen i Tromsø var temaet samisk samlmesang. Det ble sunget på alle de samiske språkene og i tillegg noen norske samler. 

låevtege - web.jpg  

Det var satt opp en låevtege utenfor Sydspissen hotell der konferansen ble holdt.

    den nye samlemboka med mange samiske salmer -web.jpg                               

Det ble sunget salmer på alle de samiske språkene fra morgen til kveld. 

        
linn ellen kristina og meerke krihke - web.jpg  

Samisk kirkerådsmedlem Linn Ellen Kristina Bientie Sivertsen  og vikar trosppplæring i Sameien Åålmege Meerke Krihke Leine Bientie hadde pyntet seg foir anledningen. 

  may og mina søøfe - web.jpg    

Medlem i Saemien Åålmegeraerie May Bente Anita Jönsson Botnvik hadde med seg sin lille datter Mina Sööfe. Hun ble selvfølgelig maskot under Samisk kirkelivskonferanse!

konferanse -web.jpg  

Det var mange hyggelige samtaler og mange viktig tema ble diskutert og løftet frem. Samisk kirkeråd var glad for at det er et stort engasjement rundt temaet under årets konferanse.

  bertil og karin eline - web.jpg  

 

Diakon i Saemien Åålmege Bertil Jönsson og organist i Snåsa menighet Karin Eline Hartvigsen koser seg med samlemsang.
kroesse - web.jpg   Samisk kirkeråd hadde pyntet med et flott samisk kors som ble laget under den allsamiske konfirmantleiren i mars. Der var det 6 sørsamiske konfirmanter med på Teveltunet i Meråker. 

 

  heidi andersen, drag i tysfjord - web.jpg  

Det var salmesangkveld i Elverhøy kirke i Tromsø. Her presanterer Heidi Birgitta Anderssen de lulesamiske salmene. Hun fortalte flere historier knyttet til både personer og enkelte salmer som har hatt stor betydning for den samiske befolkningen på Drag i Tysfjord.

 
samlmesang i elverhøy kirke i tromsø -web.jpg   Salmesangkveld i Elverhøy kirke i Tromsø.

 

  franziska förter, prest i karasjok menighet - web.jpg  

Prest i Karasjok menighet Franziska Förster koste seg under seminaret i låevtege/lavvoen. Der kunne deltagerne få høre om hvordan vi bruker de sørsamiske salmene som en ressurs både i trosopplæringen og i menigheten.

 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS