logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Allsamisk konfirmantleir på Teveltunet

Skrevet den 18.03.14

Fra torsdag den 13 mars til søndag den 16 mars var det samling på Teveltunet. Den første allsamiske konfirmantleiern var dermed et faktum, en milepel for samisk kirkeliv

Samisk kirkeråd var ansvarlig den første allsamiske konfirmantleiren som ble lagt til Teveltunet i Meråker. Saemien Åålmege har tidligere arrangert flere konfirmantleirer i sørsamisk område og denne allsamiske leiren inngår som del av årets konfirmantundervisning for våre konfirmanter. Det var derfor naturlig at Saemien Åålmege var vertsmenighet for den første allsamiske konfirmantleiren. Fra torsdag til søndag var det et fullspekket program med alt fra Gudstjenesteforberedelser til uteaktiviteter sammen med Hallgeir Lundemo. Ungdommene hadde et å si ved evalueringen: det ble for kort tid.

Linker til andre nettsider om leiret.

Stjørdalens blad: http://www.bladet.no/nyheter/article7232015.ece  

NRK Sápmi: http://www.nrk.no/sapmi/forste-gang-i-norge-1.11609184

Ung i Sápmi: https://www.facebook.com/#!/srn.skru?fref=ts

Oddasat - TV: http://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70031714/17-03-2014

Den Norske kirke: http://www.kirken.no/index.cfm?event=doLink&famId=396606

 

Her kommer noen bilder fra samlingen.

1 bierna.jpg

Bierna forteller om sin bakgrunn.

2 bli kjent.jpg

Her er en aktivitet for å bli kjent med hverandre.

3 jettski.jpg

Under fredagen arrangerte Teveltunet flere aktiviteter for ungdommene. Her er finaleomgangen for jettski.

4 seiers sermoni.jpg

Etter at alle aktiviteter var avsluttet var det tid for seiers sermoni.

5 arbeidsøkt.jpg

Under fredagen var det temaarbied om nestekjerlighet og solidaritet.

6 gudstjenesteforberedelser.jpg

Etter temaarbeidet var det tid for Gudstjenesteverksted.

7 kveldsaktivitet leik.jpg

På kvelden var det tid for lek.

8 sonja krihke.jpg

På lørdagen fikk vi besøk av aviser, TV og av den lokale samiske befolkning.

9 døpefonten.jpg

Døpefonten i Storvallen kapell ved Storlien.

11 storvallens kapell.jpg

Det ungdommene skrev på fredagen ble satt opp i kapellet under Gudstjenesten.

12 nattverdsvinen helles ut.jpg

Her blir nattverdsvinen slått ut etter Gudstjenesten.

13 samlingsbilde.jpg

Alle er samlet til fotografering.

14 sørsamisk ungdom.jpg

Her er de ungdommene med sørsamisk tilknytting.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS