logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Samisk salme på turné

Skrevet den 26.02.14

Frode Fjellheim og Hildegunn Øyseth er dette skoleåret i gang med en ny turne i "Den kulturelle skolesekken". De skal reise rundt om i hele Norge og servere norske skolebarn en smakebit av samisk musikk, deriblant "Biejjiem jïh askem".

Frode Fjellheim og Hildegunn Øyseth har jobbet mange år sammen. Samarbeidet har ført til mange spennende prosjekter. Nå er de i gang med en ny turne ved norske skoler. "Den kulturelle skolesekken" er et supplement til den daglige undervisningen som barna får ved sin skole. Innholdet i dette tilbudet varierer fra år til år, og er gjerne sammensatt av ulike sjangere.

Urkraft

Frode og Hildegunn har begge en lang musikk-karriere. Frode har jobbet som samisk musiker, mens Hildegunn har sin bakgrunn i folkemusikken. Hun spiller blant annet på ur-instrumenter som for eksempel bukkehorn, lur og ulike fløyter. Sammen har de jobbet frem et uttrykk, der begge "kjenner seg hjemme". Urkraften i musikken har ført til at nye toner har blitt deres uttrykk.

Den samiske kulturen har vært og er fortsatt tilstede i hele Norge. Det er viktig å bevisstgjøre både barn og voksne på dette. Som regel har lærerne vi snakker med, aldri hørt om sørsamer! Vi ser at det er en viktig jobb å gjøre på dette området. Vi har valgt å gjøre dette på vår måte. Vi leverer noe annet enn hva som er forventet. Det har dessverre vært en tradisjon for å tenke at konseptet "samisk" skal inneholde et bilde av en nordsame, vidder, reinsdyr og lasso.

Bryte tabuer

Hovedfokuset for Frode og Hildegunn er å lage god musikk og en fin konsertopplevelse. Ved å skape en fin stund sammen, kan barna få en positiv assossiasjon til samisk musikk. De vil markere at samisk musikk og joik skal være en naturlig del av norske barns utdanning.

– Vi ønsker å bryte tabu og negative oppfatninger. Vi ønsker å lære barna noen samiske ord, en joikestrofe og å synge "Biejjiem jïh askem". Dermed kan musikken bli et verktøy til å få kjennskap til samisk kultur. Slik kan barna selv få en uttrykksmåte for hva samisk musikk kan være.

Joik i alle sammenhenger

Frode har nylig skrevet "Aejlies eatneme! Aejlies baakoe! / Hellig jord! Hellig Ord! i anledning Samiske kirkedager 2013 i Rana. Han har også laget den nye sørsamiske liturgien. Han har hatt mange kirkekonserter der det har vært en selvfølge å joike. Fra tid til annen blomster det opp diskusjoner og ulike meninger til hvor og hvordan joiken brukes.

– For meg er det naturlig å ta joiken inn også i kirkerommet. Noen reagerer på at jeg lærer andre å joike. Jeg har hatt en veldig klar strategi på dette: kan man tromme på afrikanske trommer, kan man vel også joike!

 

Text och foto: Meerke Krihke Leine Bientie

 


Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS