logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Familiesamling 2013

Skrevet den 16.01.14

Samisk menighet i sørsamisk område har fått en tradisjon på å samle menighetens medlemmer til familiesamling første advent i Trondheim.  I år arrangerte vi vår egen gudstjeneste i Nidarosdomen på lørdagen. Til tross for ombygginger i domen hadde Bierna Bientie laget en vandringsgudstjeneste som tok i bruk store deler av domen.

Staben i samisk menighet forteller fra de aktiviteter som er gjennomført siste året. På samiske kirkedager i Mo i Rana i august i år holdt Bierna Bientie et foredrag om sørsamisk liturgiarbeid i naturens rom. Dette foredraget gjentok han for ungdommene på lørdagen og for dem voksne på søndagen. På lørdagskvelden holdt han et foredrag om Tibet og misjonsarbeidet der.

pb3081851.jpg   Tidligere år har samlingen foregått på Pilgrimsgården, men i år var arrangementet flyttet til Comfort Park hotell.
     
pb308187.jpg    

Samisk menighet hadde familietreff i Trondheim første helgen i  advent. I år var det lagt vekt å prioritere barne – og ungdomsprogrammet. Her er noen smakebiter fra barneaktivitene.

Her er en lesestund for de aller minste.

 


 

            
pc018316.jpg   På fredagen var det tilbud om bowling, lørdagen var det foredrag, sang og trening til gudstjeneste og på søndagen var det tilbud om klatrevegg. De fleste av ungdommene deltok på aktivitetene og var godt fornøgd med dem.
     
pb308206.jpg   I år arrangerte vi vår egen gudstjeneste i Nidarosdomen på lørdagen. Til tross for ombygginger i domen hadde Bierna Bientie laget en vandringsgudstjeneste som tok i bruk store deler av domen.
     
 imag0131.jpg    

Det var noen skøyere med også! F.v Jone, Piere-Åvla og Johan Nikolai var travle gutter.

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie

     
 imag0133.jpg  

Når julekortene var ferdig fargelagt, oppdaget de yngste at de kunne putte fargebyantene gjennom noen hull i stoene. Det sto ikke på kreativiteten! Elle Stina og Samule.

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie

     
 imag0143.jpg  

Her koser Lukas seg med lego.

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie

 

     
 imag0144.jpg  

Samuel og Johan Nikolai lekte sammen. Her har de både dyr og klosser, alltid like populært på tvers av alder!

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie

     
 imag0134.jpg  

Amalie-Sööfe hadde bursdag! Her får hun litt hjelp av tjidtjie til å skrive på julekort. Vi sang selvfølgelig «Lahkoe biejjine» og flere bursdagssanger på både norsk, svensk og engelsk!

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie

 barn-tegninger.jpg

 

 

 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS