logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Samisk menighet på Trosopplæringskonferansen 13.novmeber

Skrevet den 18.11.13

Vikar i trosopplæring i samisk menighet Meerke Krihke Leine Bientie, var på årets trosopplærerkonferanse i Lillestrøm den 13. november. Årets tema var «Ringer i vann». Dette er Den norske kirkes største fagkonferanse og møteplass for trosopplæringsarbeidet i hele Norge!  «Ringer i vann» var årets tema.

imag00482.jpg                  

«Ringer i vann» var årets tema under trosopplæringskonferanse.

Dette er fordi  der 10 år siden Trosopplæringskonferansen ble vedtatt. Kan vi nå se ringvirkninger av det viktige arbeidet om har blitt gjort? Seminarprogrammet hadde 17 ulike seminarer og en stor messehall. Det var også laget mange «verktøykasser» , der ulike ressurser ble presentert. Det var mange nyttige tips og ideer å plukke med seg.

Det var omtrent 1500 konferansedeltagere fra hele landet deltok.

          
     
imag00461.jpg   Geir Lippestad ble kjent når han var forsvarsadvokat for massemorderen Anders Behring Breivik. Han har i ettertid satt fokus på samfunnets  verdier. Han snakket under trosopplæringskonferansen  om Kirkens rolle i verdiskapningen blant barn og unge. « Menneskeverdet er mest grunnleggende i vårt samfunn. Hva er praksisen i menneskeverdet? Menneskeverdet er like gjeldende for alle; romfolk, kristne, muslimer, flyktninger og oss alle!» sa Llippestad.
     
imag00352.jpg    

 

Det var mange ulike språk under trosopplæringskonferansen. Her tolkes en salme under en gudstjeneste for hørselshemmede.

     
imag0040.jpg  

Tov- Lill Labahå Magga sto på stand for Samisk kirkeråd på torget  i messehallen. Det var mange besøkende innom og slo av en prat eller fikk med seg brosjyrer.

     
imag0043.jpg   Det var mange utstillere som tilbød materiell innen trosopplæringsfeltet. Her er det en bovtse/rein som hører til på Noas ark!
     
imag0024.jpg   Meerke hadde et foredrag kvelden i forveien for en del av deltagerne på trosopplæringskonferasnen. «Hvordan inkludere den samiske kulturen og det samiske språket i trosopplæringen?» Tilhørerne var intressert og hadde mange spørsmål.
     
imag0033.jpg   Dagen før  var det gudstjeneste for noen av deltagerne i Mariakapellet (til venstre) på Hadeland. Disse kirkene kalles søsterkirkene og ble bygd for omtrent tusen år siden.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS