logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Lansering av Jupmele sjugnede

Skrevet den 21.08.13

Under Samiske kirkedager i Rana 9.august ble Jupmele sjugnede lansert. Den inneholder et utvalg av sørsamiske bibeltekster. Bibeltekstene er fra både det gamle testamentet og nye testamentet. 1.Mosebok, Salmenes bok, Johannesevangeliet og Korinterbrevene er noen av bibeltekstene.

                

Jupmele sjugnede ble presentert under et seminar om sørsamisk bibeloversettelse.  Det er vår bibeloversettergruppe som sammen har jobbet med disse tekstene. de fleste fra denne gruppen var også tilstede unner lanseringen.  I den gruppen sitter sørsameprest Bierna Leine Bientie, Sig-Brit Persson, Irene Dorra, Elsa Andersson, Lajla Mattsson Magga og Karin Rensberg Ripa. 

Samiske kirkedagers motto i år var "Hellig jord! Hellig ord!". Dette kom fra bibelteksten om Moses og den brennende tornebusken. 

Hans-Olav Mørk fra Bibelselskapet var også tilstede under lanseringen. Han har vært prosjektleder for bibeloversettergruppen og er ansvarlig for oversettelser på alle de samiske språkene.  " Det er gledelig å kunne utgi Jupmele sjugnede. Vi håper at lesere i både skole, kirke, kulturliv og samfunnsliv vil få glede av den" sa Hans-Olav Mørk.

          bilde-jupmele sjugnede1.jpg    
     
Billedkunstner Ellen Sara Leine Bientie har laget omslaget på Jupmele Sjugnede. Hun hadde tatt utgangspunkt i "Hellig jord! Hellig Ord!" i sitt kunsverk. Forsidebildet til “Jupmele Sjugnede” henspeiler på eatneme, samenes nære forhold til jorda. Bildet viser Guds skapelse av jorda og av det første mennesket Adam som han skapte ut av en jordklump. Gaajsegh/bregne-spirene viser det spirende livet som Treenigheten skaper og opprettholder.
 
Ellen Sara Reiten Bientie er utdannet adjunkt i faglærerutdanningen i kunst og håndverk og KRL. I tillegg har hun studert kirkekunstfag. Jobber som illustratør og hjemmearbeider. Har tidligere bla. illustrert sørsamisk dåpshefte, sørsamisk barnebok ”Vadtese”, forsidebilder på sanghefter ”Jupmele mov ryönesjæjja lea” og ”Fïerhten jïjjen”. Har gjort utsmykningsoppdrag til kapellet i Menighetsfakultetet i Oslo.

   ellen sara bientie.jpg

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Avlysning Familiesamlingen 2021

SÅR beklager at de ser seg nødt til å avlyse årets planlagte familiesamling ( 19-21.mars 2021) pga Covid-19 situasjonen.

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS