logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Konfirmasjon i Ytteren kirke 8.august 2013

Skrevet den 14.08.13

8. august var det tid for samisk konfirmasjon i Ytteren kirke. Det er andre året vi gjennomfører en samisk konfirmasjon for samisk ungdom. Avsluttende leir var lagt til Buneset og selve konfirmasjonsgudstjenesten var lagt til Ytteren kirke i Rana.

Det er tre ungdommer som har fulgt vårt opplegg det siste året, Inga Emelie Joma, Ramona Kappfjell Sørfjell og Vanja Tørresdal.

  

Her reiser vi fra Buneset for siste gang under denne samling for konfirmantene.                                                                         avreise fra buneset.jpg
     
 Et eget ungdomskor medvirket under gudstjenesten.   ungdomskoret.jpg
     

Våre konfirmanter deltok aktivt og var tekstlesere under gudstjenesten.

Her er det Inga og Vanja som leser tekst.

  tekstlesning.jpg
     
 Einar Bondevik holder preken.   158.jpg
     
 Vanja, Ramona og Inga foran menigheten, sammen med Einar.   164.jpg
     
 Forbønn for konfirmantene.   bønn for konfirmantene.jpg
     

Her blir det bedt for hver enkelt konfirmant.

Først ut er Inga Emelie Joma.

  inga.jpg
     
 Her ber vi for Ramona Kappfjell Sørfjell.   ramona.jpg
     
 Her ber vi for Vanja Tørresdal.   vanja.jpg
     

 Årets konfirmanter med ledere.

Fra venstre: Lajla Lifjell, Hilje Jåma, Ramona Sørfjell, Bertil Jønsson, Vanja Tørresdal, Einar Bondevik, Inga Joma og Anna Jønsson

  konfirmasjon 2013.jpg 
     
 Mange ville ha bilder etter gudstjenesten.   169.jpg
     
 Bierna Bientie i samtale med Hilje Jåma.   170.jpg
     
 Før middagen for innviterte gjester var det tid for samtaler utenfor kirken.   171.jpg
     
 Det var ikke bare de eldre som ventet på middagen.   172.jpg
     
Inne i kirken er det en fin menighetssal som for dagen var dekket for drøye 40 personer.   176.jpg
     
 Gjestene venter spent på middagen.   177.jpg
     
Her får konfirmantene starte med kakebordet.   178.jpg
     
De eneste med bordsplassering var konfirmantene, de hadde hedersplassering.   179.jpg

 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Under årets Familiesamling hadde vi besøk av Håkon Hermanstrand som er medlem i Stortingets "kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner", som er den lange tittelen på kommisjonen.

Etter Familiesamling 2018

Et av hoved temaene på årets Familiesamling var Jorunn Jernsletten sitt foredrag Samiske landskap, tilhørighet og trosliv,

dette kan du lese i sin helhet her.

Nidaros biskop

Herborg Finnset er den første kvinne som er biskop i Nidaros bispedømme.

Gudstjeneste i Gløshaug kirke

Kom på gudstjeneste 1 juli 2018 klokken 12:00 i Gløshaug kirke

Evighetens soloppgang

- påskeandakt

Kvinnene som var på vei til graven i hagen en tidlig morgen, bar på sorgen over en venn. Men det var noe mer: Det var en drøm og et håp som var falt i grus. Alt var over. De hadde vært der da Jesus døde. De hadde vært her da Josef fra Arimatea hadde fått ham gravlagt, de var her nå.

De søkte han som var død og begravet. De fant ham ikke. De skulle finne en annen. De hadde stått nærmest og sett at Jesus døde, at livet hadde ebbet ut. Kvinnene fikk se og snakke med engelen, og ble skrekkslagne og glade budbringerne til disiplene. Det var godt at de også fikk møte forandringen.  Kanskje hadde noen av dem skjønt mer av hvem Jesus var, enn de tolv disiplene hadde?  Noen små fortellinger kan tyde på det.

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS