logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

SAMISK

Saemien skyllijemaanajerkie 2016

Skrevet den 02.03.2016

Njoktjen aalkoelisnie Saemien gærhkoeraerie dam gåalmede saemien skyllijemaanajerkiem Nöörjesne öörnede. Saemien identiteete jïh jupmeles jaahkoe leah jarngesne.

Konfirmantleir på Snåsa

Skrevet den 25.02.2014

Konfirmantene i Samisk menighet hadde sin første samling på Snåsa i høst. De jobbet med viktige temaer som Guds kjærlighet, menneskeverd og tankemåter omkring vår egen betydning i den store sammenhengen. Imellom arbeidsøktene ble det tid til lek og konkurranser. Blant annet var det en utflukt til helleristingene ved Bøla nær Snåsavatnet. Mer om leiren, samisk tekst

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS