logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Vindkraft, reindrift og valg.

Skrevet den 01.09.2015

Komplettering av artikkel i DD 3/2015.

I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har vi stilt noen spørsmål til politikerne i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylkene samt Bindal, Namsskogan, Åfjord og Roan kommune. Spørsmålene ble sendt pr. epost i sommer på de adressene vi fant tilgjengelige. Vi synes svarprosenten var skuffende lav, godt under halvparten. Noe skyldtes sommerferie og vanskeligheter med å finne riktig konktaktinformasjon. Etter at DD gikk i trykken har vi fått noen flere svar, og disse er også tatt med under her.

Vi ba om korte svar, selv om korte svar ofte blir for enkle. Svarene vi gjengir her er i den lengde vi fikk dem inn.

Vi stilte følgende spørsmål: 1) Bør vindkraftprosjektene i Kalvvatnan/Fosen gjennomføres? 2) Hva er de viktigste grunnene for ditt/partiets standpunkt? 3) Hva er din/ditt partis tanke for reindrifta i ditt fylke/din kommune?

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS