logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Allsamisk konfirmantleir på Teveltunet

Skrevet den 18.03.2014

Fra torsdag den 13 mars til søndag den 16 mars var det samling på Teveltunet. Den første allsamiske konfirmantleiern var dermed et faktum, en milepel for samisk kirkeliv

Feiring av samenes nasjonaldag i Trondheim

Skrevet den 28.02.2014

I anledning feiring av grunnlovsåret 2014 og samenes nasjonaldag arrangerte Nidaros biskop, Nidaros bispedømmeråd og Samisk menighet i sørsamisk område gudstjeneste i Nidaros domkirke. I gudstjenesten medvirket bl.a. biskop Tor Singsaas, prest i domkirkemenigheten Torstein Amundsen og prest i sørsamisk område Bierna Leine Bientie.

Familiesamling 2013

Skrevet den 16.01.2014

Samisk menighet i sørsamisk område har fått en tradisjon på å samle menighetens medlemmer til familiesamling første advent i Trondheim.  I år arrangerte vi vår egen gudstjeneste i Nidarosdomen på lørdagen. Til tross for ombygginger i domen hadde Bierna Bientie laget en vandringsgudstjeneste som tok i bruk store deler av domen.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS