logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Samisk kirkelivskonferanse i Tromsø

Skrevet den 12.06.2014

Samisk kirkelivskonferanse ble arrangert av Samisk kirkeråd i Tromsø 3-4 juni. Konferansen var lagt til Sydspissen hotell, der det var skjønne omgivelser i et strålende vær. 

Under Samisk kirkelivskonferansen i Tromsø var temaet samisk samlmesang. Det ble sunget på alle de samiske språkene og i tillegg noen norske samler. 

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS