logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Feiring av samenes nasjonaldag i Trondheim

Skrevet den 28.02.2014

I anledning feiring av grunnlovsåret 2014 og samenes nasjonaldag arrangerte Nidaros biskop, Nidaros bispedømmeråd og Samisk menighet i sørsamisk område gudstjeneste i Nidaros domkirke. I gudstjenesten medvirket bl.a. biskop Tor Singsaas, prest i domkirkemenigheten Torstein Amundsen og prest i sørsamisk område Bierna Leine Bientie.

Familiesamling 2013

Skrevet den 16.01.2014

Samisk menighet i sørsamisk område har fått en tradisjon på å samle menighetens medlemmer til familiesamling første advent i Trondheim.  I år arrangerte vi vår egen gudstjeneste i Nidarosdomen på lørdagen. Til tross for ombygginger i domen hadde Bierna Bientie laget en vandringsgudstjeneste som tok i bruk store deler av domen.

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkenin

Skrevet den 25.02.2014

Skylleme-maanah Snåasesne tjåanghkeninDaan tjaktjen skylleme-maanah voestes aejkien Snåasesne gaavnesjin. Golme noere viehkiehtæjjah aaj desnie. Gosse hïelje varki vaasa, dellie badth fuehpie gaajhkem darjodh!

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS