logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Gærhkoeveeljeme 2015

Skrevet den 12.06.2015

Valglister

Lista over kandidater til høstens kirkevalg er nå klar.

Det skal velges 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer som sammen med prest i sørsamisk område utgjør Saemien Åålmegeraerie.

Det skal velges en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd.

Trykk her for å se listene og presentasjon av kandidatene.

Kirkemøte 2015- Bertil Jønsson

Skrevet den 14.04.2015

Under generaldebatten på Kirkemøte 9.-15. april holdt Bertil Jønsson tale om at kirken nå skal ta stilling til  at Saemien Åålmege skal bli en permanent ordning og at det nå er lagt opp til en beslutning om at dette skal bli en fastordning.  

Les hele talen her  

Saemien Åålmege permanent

Skrevet den 14.04.2015

Kirkemøtet vedtok enstemmig å gjøre Saemien Åålmege til en permanent ordning i Den norkske kirke.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS