logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Resultat menighetsrådsvalg Saemien Åålmege

Skrevet den 18.09.2015

Av totalt 348 stemmeberettigede bled et avgitt 100 stemmer. Innvaglte rådsmedlemmer med stemmetall inkludert ekstrastemmer er som følger:

Valgresultat fra valg av samisk representant til Nidaros bispedømmeråd. Her ble det avgitt 80 stemmer hvorav 79 er godkjent.

Konfirmasjon 2015-2016

Skrevet den 06.07.2015

Konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon 2016.

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom til konfirmantundervisning i undervisningsåret 2015/2016.

Trykk her for mer informasjon.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS