logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

NORSK

Konfirmasjon 2015-2016

Skrevet den 06.07.2015

Konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon 2016.

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom til konfirmantundervisning i undervisningsåret 2015/2016.

Trykk her for mer informasjon.

Gærhkoeveeljeme 2015

Skrevet den 12.06.2015

Valglister

Lista over kandidater til høstens kirkevalg er nå klar.

Det skal velges 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer som sammen med prest i sørsamisk område utgjør Saemien Åålmegeraerie.

Det skal velges en sørsamisk representant i Nidaros bispedømmeråd.

Trykk her for å se listene og presentasjon av kandidatene.

Strategiplan

Ny versjon strategiplan

Nyheter fra Nidaros

Nyheter fra Kirken

Nettside levert av InBusiness AS