logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Dåp og Konfirmasjon

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Dåp

Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet. Dette silversmykke har en lang tradisjon og vi har tatt den inn i vår sammenheng og fått lagt til et kors under selve kulen for å markere den kirkelige koblingen. Det er noen forutsetninger som må være på plass før vi kan dele ut komsekulen. Først må noen av foreldrene være same og for det andre må selve dåpsgudstjenesten innholde samiske elementer, ledd.

Saemien Åålmege ønsker selvfølgelig også at dåpsbarnet meldes inn i den samiske menigheten. Det gjør at vi lettere kan følge med og gi informasjon til dere om de arrangement som gis til barna under hele oppveksten.  

Det finnes en dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre. Brosjyren innholder dåpsliturgien og har plass til opplysninger om tid og sted for dåp og navnene på fadderne.

  bollere3.jpg                  Komsekule
Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet.                        
    sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg          Dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre.                    

Har ikke din lokale menighet den sørsamiske dåpsbrosjyre kan dere ta kontakt med oss.

 

Konfirmasjon

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer kommende konfirmanter til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg i månedskiftet mai-juni hvert år.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Selve konfirmasjonen er i august og blir lagt til forskjellige steder i det sørsamiske området. Det første året Saemien Åålmege inviterte til konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon var i 2012. Den avsluttende konfirmasjonsleiren ble holdt på Teveltunet og konfirmasjonsgudstjenesten ble holdt i Værnes kirke.

Sted for den avsluttende konfirmasjonsleiren og konfirmasjonsgudstjenesten vil være forskjellig for hvert år.

Konfirmasjonsundervisning:
Konfirmasjonsundervisning gis under 3 leirsamlinger per år og starter med første samling i september.

Mellom hver leirsamling blir det nettbasert undervisning. Den andre leirsamlingen i februar/mars er et samarbeid med Samisk kirkeråd. Under denne leirsamlingen deltar konfirmanter fra hele den norske delen av Sápmi.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten der de kan få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

Kostnader:
Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- for medlemmer og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

SÅR vil betale reiser for konfirmantene til alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

Påmelding:

Frist for påmelding finner dere i informasjonen om årets konfirmasjonsopplegg som konfirmanter får tilsendt i mai - juni hvert år.

Om du er konfirmant og ikke har fått tilsendt informasjon om konfirmantopplegget kan du sende en e-post eller ta direkte kontakt med oss.

e-post: samiskmenighet@kirken.no

direkte kontakt til:

Meerke Krihke Leine Bientie, vikar for trosopplæring i sørsamisk område, tlf.: 41288227 eller e-post: mb789@kirken.no

Einar Bondevik, Prest i sørsamisk område, mobil: 47453902 eller e-post: eb788@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: mk924@kirken.no

Bertil Jönsson, diakon, tlf. 99 48 88 27 eller e-post: bj439@kirken.no

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Takk fra biskop Tor Singsås

TAKK

Jeg har vært biskop i Nidaros i 9 år, og prest i Nidaros bispedømme i nærmere 40 år. Nå går jeg av med pensjon 1. september 2017.

Ved tjenestetidens slutt, vil jeg takke alle jeg har møtt som biskop i disse årene.

Biskop Tor Singsås slutter som biskop

Saemien Åålmege vil takke biskop Tor for hans innsats for å synliggjøre den samiske befolkningen i Nidaros.

Avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen søndag den 11. juni klokken 11:00

Her følger biskopens andakt

Konfirmant 2017/2018?

Saemien Åålmege/Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer ungdom født 2003 til konfirmantundervisning/konfirmasjonsopplegg undervisningsåret 2017/2018.

Seniortreff i Trondheim avlyst

Senior-treffet i Trondheim er avlyst.

Informasjon om nytt sted og ny tid kommer senere.

Ikke vær taus

Kronikk av Sametingspresident Vibeke Larsen om lansering av forskningsrapport: vold i nære relasjoner i samiske samfunn 8. Mars.

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff 9-12.2.2017 -Tåante 2017

Velkommen til Saemien Åålmeges årlige ungdomssamling i Trondheim!

Torsdag 9.2- søndag 12.2. Vi starter torsdag kveld kl. 18.00 med mat på Egon i Kongens gate. Vi avslutter søndag omtrent kl .13.

Ungdom tilknyttet det sørsamiske området mellom 14-30 (født 2002-1987), Medlemmer i Saemien Åålmege vil bli prioritert.

Ungdomssamlinga er blitt mulig takket være midler fra Sametinget.

Påmeldingfrist: Innen mandag 23.1 kl 15.00 til Meerke

De 20 første som melder seg på får plass. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder!

Seniortreff i Røyrvik

I 2016 foregikk seniortreff i Røyrvik i strålende vær.

Tema i år var kulturminner.

Den første dagen var vi i og rundt Røyrvik kirke. Den andre dagen var vi rundt og såg på kulturminner rundt i kommunen. Den siste dagen kom Charlotta Kappfjell og fortalte om sitt prosjekt om samiske salmer og sanger.

Gjenutgivelse av Maarhkosen vaentjele

På visitasen vil vi også presentere gjenutgivelsen av «Maarhkosen vaentjele» - Markusevangeliet. Det var den første bibeldelen som ble utgitt på sørsamisk og innlest av Anna Jacobsen (1924-2004). Mange vil nok glede seg over gjenhøret med hennes stemme. Den ble utgitt på kassett i 1993 men er nå gjort tilgjengelig i CD-format.

Arbeidet med bibeloversettelsen ble gjort av prest Bierna Bientie og Anna Jacobsen, og ble belønnet med «Bibelprisen» i 1997.   Markusevangeliet på sørsamisk har fått tittelen «Jupmelen rijhke lea gietskesne» – «Guds rike er kommet nær».

Konferanse "Forsoningsprosesser og urfolk - Sannhet, helbredelse og transformasjon" i Trondheim 20.-21. juni 2016.

Urfolk over hele verden kjemper for anerkjennelse, overlevelse og rett til å eksistere som egne, selvbestemte folk. Kolonihistoriens virkninger i nåtid på både urfolk og majoritetsamfunn inngår i dette bildet. Dette gjør forsoning til et svært aktuelt tema.

Arbeider med rettsak om Fosen-utbygginga

Åarjel Fovsen Njaarke har ikke gitt opp å stoppe bygginga av vindparkene på Fosen.

Saka om utbygginga på Fosen kan ha stor betydning for andre byggeplaner. Det arbeides nå med rettslig prøving av utbyggingsvedtakene. Til det trengs det støtte.

Les mer ...

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS