logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Dåp og Konfirmasjon

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Dåp

Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet. Dette silversmykke har en lang tradisjon og vi har tatt den inn i vår sammenheng og fått lagt til et kors under selve kulen for å markere den kirkelige koblingen. Det er noen forutsetninger som må være på plass før vi kan dele ut komsekulen. Først må noen av foreldrene være same og for det andre må selve dåpsgudstjenesten innholde samiske elementer, ledd.

Saemien Åålmege ønsker selvfølgelig også at dåpsbarnet meldes inn i den samiske menigheten. Det gjør at vi lettere kan følge med og gi informasjon til dere om de arrangement som gis til barna under hele oppveksten.  

Det finnes en dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre. Brosjyren innholder dåpsliturgien og har plass til opplysninger om tid og sted for dåp og navnene på fadderne.

  bollere3.jpg                  Komsekule
Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet.                        
    sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg          Dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre.                    

Har ikke din lokale menighet den sørsamiske dåpsbrosjyre kan dere ta kontakt med oss.

 

Konfirmasjon

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer kommende konfirmanter til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg i månedskiftet mai-juni hvert år.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Selve konfirmasjonen er i august og blir lagt til forskjellige steder i det sørsamiske området. Det første året Saemien Åålmege inviterte til konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon var i 2012. Den avsluttende konfirmasjonsleiren ble holdt på Teveltunet og konfirmasjonsgudstjenesten ble holdt i Værnes kirke.

Sted for den avsluttende konfirmasjonsleiren og konfirmasjonsgudstjenesten vil være forskjellig for hvert år.

Konfirmasjonsundervisning:
Konfirmasjonsundervisning gis under 3 leirsamlinger per år og starter med første samling i september.

Mellom hver leirsamling blir det nettbasert undervisning. Den andre leirsamlingen i februar/mars er et samarbeid med Samisk kirkeråd. Under denne leirsamlingen deltar konfirmanter fra hele den norske delen av Sápmi.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten der de kan få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

Kostnader:
Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- for medlemmer og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

SÅR vil betale reiser for konfirmantene til alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

Påmelding:

Frist for påmelding finner dere i informasjonen om årets konfirmasjonsopplegg som konfirmanter får tilsendt i mai - juni hvert år.

Om du er konfirmant og ikke har fått tilsendt informasjon om konfirmantopplegget kan du sende en e-post eller ta direkte kontakt med oss.

e-post: samiskmenighet@kirken.no

direkte kontakt til:

Meerke Krihke Leine Bientie, vikar for trosopplæring i sørsamisk område, tlf.: 41288227 eller e-post: mb789@kirken.no

Einar Bondevik, Prest i sørsamisk område, mobil: 47453902 eller e-post: eb788@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: mk924@kirken.no

Bertil Jönsson, diakon, tlf. 99 48 88 27 eller e-post: bj439@kirken.no

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Lytt til bibeltekster på sørsamisk

Nå kan du høre søndagens tekst på sørsamisk.

SÅR støtter uttalelse fra Samisk kirkeråd

SÅR har i møte 28 sept vedtatt å støtte Samisk kirkeråds uttalelse av 10. sept 2020 om at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Uttalelsen gjengis i sin helhet her.

Støtteerklæring til Åarjel-Fovsen og Jillien-Njaarke

-  i forbindelse med vindkraftutbygging i deres reinbeiteområder.

Salmestafett Korona nr 8

Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet.

Hva kan den si oss i dag?

Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros. Vi vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

Nidaros bispedømme er gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM) engasjert i misjonsarbeid i mange land gjennom organisasjonene: NMS, Normisjon, Misjonsalliansen, Israelsmisjonen, Stefanusalliansen, HimalPartner, Areopagos. Hele verden lider av koronapandmien.

Denne salmestafetten er med og støtter de sju organisasjonene i denne tiden, slik at evangeliet gjennom ord og handling kan nå ut til mange mennesker i denne krevende tiden.

Salmestafett korona. Nr 1

Samarbeid menighet og misjon i Nidaros er i gang med en stafett over Davids salmer i denne koronatid. Salmestafetten arrangeres av Samarbeid Menighet og Misjon i Nidaros.

- Salmenes bok i Bibelen har alltid vært brukt til trøst og oppmuntring i tider med trengsler, farer og usikkerhet. Hva kan den si oss i dag? Salmestafetten vil gi glimt fra misjon og kirke i verden ved at forskjellige personer fortløpende kommenterer salmene.

- Misjonsarbeidet lider ekstra sterkt i denne tiden. Aktiviteter må stanse. Folk kan ikke møtes. Menigheter mister fellesskapsfunksjonen. Ansatte i misjonsorganisasjoner permitteres.

- Derfor håper vi at salmestafetten også kan gi økonomisk hjelp til misjonsarbeid vi er involvert i Nidaros

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Samisk kirkelivskonferanse 2020

Samisk kirkelivskonferanse = webinar i juni 2020

Webinar onsdag 3. juni.

Se nedenstående informasjon fra Samisk kirkeråd

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS