logo-samisk2.png

Endre til Samisk Endre til Norsk

Dåp og Konfirmasjon

Innmelding i Samisk Menighet

innmelding1.jpg

Linker

Nidaros bispedømmekontor

Liturgier

Dåp

Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet. Dette silversmykke har en lang tradisjon og vi har tatt den inn i vår sammenheng og fått lagt til et kors under selve kulen for å markere den kirkelige koblingen. Det er noen forutsetninger som må være på plass før vi kan dele ut komsekulen. Først må noen av foreldrene være same og for det andre må selve dåpsgudstjenesten innholde samiske elementer, ledd.

Saemien Åålmege ønsker selvfølgelig også at dåpsbarnet meldes inn i den samiske menigheten. Det gjør at vi lettere kan følge med og gi informasjon til dere om de arrangement som gis til barna under hele oppveksten.  

Det finnes en dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre. Brosjyren innholder dåpsliturgien og har plass til opplysninger om tid og sted for dåp og navnene på fadderne.

  bollere3.jpg                  Komsekule
Når et barn bæres til dåpen, kan vi dele ut en komsekule til barnet.                        
    sorsamisk_daapsbrosj-web1.jpg          Dåpsbrosjyre med tekst på sørsamisk for faddere og foreldre.                    

Har ikke din lokale menighet den sørsamiske dåpsbrosjyre kan dere ta kontakt med oss.

 

Konfirmasjon

Saemien Åålmege / Samisk menighet i sørsamisk område (SÅ) inviterer kommende konfirmanter til konfirmantundervisning / konfirmasjonsopplegg i månedskiftet mai-juni hvert år.

Undervisningen vil legge vekt på samisk identitet, språk, kultur og samisk kristendomsforståelse.  Selve konfirmasjonen er i august og blir lagt til forskjellige steder i det sørsamiske området. Det første året Saemien Åålmege inviterte til konfirmasjonsundervisning og konfirmasjon var i 2012. Den avsluttende konfirmasjonsleiren ble holdt på Teveltunet og konfirmasjonsgudstjenesten ble holdt i Værnes kirke.

Sted for den avsluttende konfirmasjonsleiren og konfirmasjonsgudstjenesten vil være forskjellig for hvert år.

Konfirmasjonsundervisning:
Konfirmasjonsundervisning gis under 3 leirsamlinger per år og starter med første samling i september.

Mellom hver leirsamling blir det nettbasert undervisning. Den andre leirsamlingen i februar/mars er et samarbeid med Samisk kirkeråd. Under denne leirsamlingen deltar konfirmanter fra hele den norske delen av Sápmi.

Vi regner med at en del av konfirmantene ønsker å bli konfirmert i sin heimemenighet. Uansett er de også velkommen til å delta i dette samiske opplegget og være med på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten der de kan få gjentatt - på samisk med håndspåleggelse - den bønnen som ble bedt under konfirmasjonsgudstjenesten i heimemenigheten.

Kostnader:
Egenandel for hele konfirmantperioden blir på kun kr 3.000,- for medlemmer og kr 6.000,- for ikke-medlemmer i Saemien Åålmege.

SÅR vil betale reiser for konfirmantene til alle samlingene. Nærmere informasjon blir gitt til de som melder seg på.

Påmelding:

Frist for påmelding finner dere i informasjonen om årets konfirmasjonsopplegg som konfirmanter får tilsendt i mai - juni hvert år.

Om du er konfirmant og ikke har fått tilsendt informasjon om konfirmantopplegget kan du sende en e-post eller ta direkte kontakt med oss.

e-post: samiskmenighet@kirken.no

direkte kontakt til:

Meerke Krihke Leine Bientie, vikar for trosopplæring i sørsamisk område, tlf.: 41288227 eller e-post: mb789@kirken.no

Einar Bondevik, Prest i sørsamisk område, mobil: 47453902 eller e-post: eb788@kirken.no

Monica Kappfjell, daglig leder SÅ, tlf. 99 34 94 77 eller e-post: mk924@kirken.no

Bertil Jönsson, diakon, tlf. 99 48 88 27 eller e-post: bj439@kirken.no

Abonner på nyheter >> Nyhetsarkiv >>

Kirkens SOS

UNDERSØKELSE: ER DET BEHOV FOR KRISETJENESTE PÅ SAMISK?

Samiske gudstjenester og andakter på nett.

Vi opplever nå en tid da vi ikke lenger kan møtes og samles på vanlig vis. Samisk kirkeråd har tatt initiativ til å samle samlet ulike nettressurser med gudstjenester og andakter.

Avlyser arrangement for Saemien Åålmege.

På grunn av fare for Korona-smitte og at vi må ta vårt ansvar for å begrense smitten, blir planlagte arrangement avlyst eller flyttet. Tiltak vurderes ut fra nasjonale og regionale helsevurderinger, og der kommuner har innført strengere tiltak enn dette, vil kirken rette seg etter disse.

Pressemelding – Nidaros bispedømme 12.3 kl. 14.00:

Avlyser alle gudstjenester i Nidaros. Dåp, vigsel og begravelse gjennomføres med nærmeste familie.

På grunn av fare for Korona-smitte, blir det ikke holdt offentlige gudstjenester i Nidaros bispedømme førstkommende og neste helg. Dåp og begravelse gjennomføres, men med begrenset antall deltagere.

Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije, Östersund

Tidsdagen och onsdagen 11.-12. Februari kl. 0900‒1500: Öppet seminar med sydsamisk bibelöversättning på Gaaltije Sydsamiskt Kulturcentrum, Köpmangatan 58 i Östersund.

Välkomna 

Åpent møte, Sannhets- og forsoningskommisjonen i Trondheim

Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til åpent møte, Kulturtorget på Trondheim folkebibliotek, lørdag 25. januar fra 16.00-18.00.

Familiesamling 2019

Velkommen til årets familiesamling i Trondheim

22.—24. november 2019

 

Gudstjeneste i Ilen kirke

Søndag 24. november kl. 11.00

Kirkekaffe på Comfort hotell.

Påmelding senest 8. november til:

Monica Kappfjell                  

e-post: samiskmenighet@kirken.no                 

Tel: 993 49 477

Betal senest 15. november 2019

Betaling med VIPPS. Bruk «Betal» til: 90794Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

Betaling til konto: 2801.45.98164Husk! skriv melding:  k2901301 -p2902063  + hvem du betaler for.

 

 Program her

Gudstjeneste i Røyrvik 27 oktober 2019

2019 er FNs internasjonale urfolksspråkår. I denne sammenhengen ble det arrangert Samisk språkuke 21.-27. oktober i Røyrvik. Det hele ble avsluttet med en flott gudstjeneste.

Saemien Åålmeges ungdomstreff

Velkommen til Saemien Åålmeges ungdomstreff

26.10.2019 i Røyrvik!                                             

        

 

Hva: Saemien Åålmege inviterer ungdom (i samarbeid med Gïeleaernie, Røyrvik) til dagstreff lørdag den 26.oktober i Røyrvik. Arrangementet er en del av markeringen av «Gïelevåhkoe/Samisk språkuke» i Røyrvik i uke 43.

 

Påmeldingsfrist: Innen mandag 21.10 til Meerke.

Valgresultat av kirkevalget 2019

Her er resultatet fra årets valg til Saemien Åålmege Raerie

bierna-gaelpesne-web1.jpg

 

 

Bildet øverst på hovedsiden er et nærbilde av hovedmotivet på en stola som eies av prest i sørsamisk område, Bierna Leine Bientie.

Stolaen er designet og sydd av
Maja Dunfjeld i 1986. 

Korset er brodert etter sørsamiske håndverkstradisjoner med tinn-tråd på klede. På baksiden av stolaen er det garvet reinskinn.

  

 

167.jpg

 

Konfirmantkappene fikk Saemien Åålmegeraerie sydd til det første konfirmant-kullet som gjennomførte samisk konfirmasjon i 2012.

Konfirmantkappene er designet av Maja Dunfjeld og Aina Daneborg Stenfjell.

Kappene av blå klede kantet med skinn er sydd av Ann-Sofi Fjällström. 

Nettside levert av InBusiness AS